คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 

(1) แก่งสะพือ  แก่งหินขนาดใหญ่กั้นกลางลำน้ำมูลอยู่ในตัวเมือง ปี พ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จประพาสแก่งสะพือและทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลา พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นที่สักการะบูชา

(2) วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 ตัวโบสถ์ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง ภายในตกแต่งด้วยภาพประติมากรรมนูนสูงเลียนแบบศิลปะขอม

(3) พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์กนฺตสีโล อยู่ที่วัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร เลยแก่งสะพือ ไปทางทิศตะวันออกตามลำน้ำมูล  การเดินทางจะมีถนนจากฝั่งตรงข้ามอำเภอพิบูลมังสาหาร ลัดเลาะไปตามลำน้ำมูล  แล้วนั่งเรือข้ามฝั่งไปขึ้นเกาะ   ซึ่งจะมีเรือไว้คอยบริการผู้ที่จะเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้

(4) พัทยาน้อย  แหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งพุ่งแรง ซึ่งกำลังจะได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสิรินธรในอนาคตอันใกล้นี้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 217 ริมอ่างเก็บน้ำสิรินธรมีร้านอาหารและแผงขายสินค้า OTOP ด้วย

(5) ด่านชายแดนช่องเม็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอสิรินธรประมาณ 15กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีเพียง 90 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด่านช่องเม็กได้ชื่อว่าเป็น"ประตูสู่อินโดจีน" เพราะมีการเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรมการค้า  และการท่องเที่ยว  เขตสามเหลี่ยมมรกต นักท่องเที่ยวสามารถขอผ่านแดน

ซื้อสินค้าที่ร้าน Duty Free ของฝั่งลาวได้โดยเสียค่าเหยียบแผ่นดินลาวคนละ 5 บาทเท่านั้น

(6) อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  มีแก่งหินขนาดใหญ่กั้นกลางลำน้ำมูลทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ซัดเซาะโขดหินมหึมา และกลางลำน้ำมูลจะมีเกาะขนาดใหญ่มีสะพานแขวน สร้างขึ้นเพื่อลัดข้ามลำน้ำมูลเชื่อมทั้งสองด้านของเกาะระหว่างอำเภอโขงเจียมกับอำเภอสิรินธร

(7) ถ้ำพระนอนหรือถ้ำปราสาท หรือถ้ำหมาใน ซึ่งมีลักษณะเป็นชะง่อนผาริมน้ำมูล ภายในถ้ำมีหลักศิลาจารึกประติมากรรม อายุราวศตวรรษที่ 12-13เป็นภาษาสันสกฤต ข้อความกล่าวถึงพระเจ้ามเหนทรวรมัน (เจ้าชายจิตเสน)

(8) ภูผาด่าง เป็นยอดเขาอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพที่ญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ยอดเขามีทุ่งดอกกระเจียวและพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ขึ้นในป่าดิบแล้ว การเดินทางไปภูผาด่างต้องเดินทางด้วยเท้าจากบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม หรือจากบ้านหนองชาดอำเภอสิรินธรซึ่งเป็นหมู่บ้านโฮมเสตย์ แล้วเดินทางต่อด้วยม้าพื้นเมืองของชมรมเลี้ยงม้าบ้านหนองชาด

(9) อำเภอโขงเจียม มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงขวางกั้น ซึ่งเดิมชื่อ อำเภอบ้านด่าน เป็นดินแดนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตรในตัวอำเภอมีแพอาหารและร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งมีปลาแม่น้ำโขงและกุ้งก้ามกรามแม่น้ำมูลเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อ

(10) แม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง (สีปูน) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล(สีคราม) เกิดเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

(11) ถ้ำเหวสินธ์ชัย ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2222 ก่อนถึงวัดถ้ำคูหาสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวโยง กับนิทานพื้นบ้านของทางภาคอีสาน ภายในบริเวณเป็นถ้ำเพิงผาหิน มีพระพุทธไสยาสน์ลักษณะงดงาม มีน้ำตกไหลผ่านเป็นม่านบาง หน้าเพิงถ้ำบรรยากาศร่มเย็น มีก้อนหินขนาดใหญ่เรียงราย

(12)วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2222 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2521 โดย "หลวงปู่คนิง จุลมณี" เกจิอาจารย์ชื่อดังใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่คำคนิงได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านกลับไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์จึงเก็บร่างของท่านไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ภายในวัดยังได้สร้างหอระฆังไว้สำหรับใช้เป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีและฝั่งประเทศลาวได้อย่างกว้างไกล

(13) เสาเฉลียง อยู่ริมทางก่อนถึงผาแต้ม 2 กิโลเมตร เป็นเสาหินทรายที่มีรูปทรงแปลกตา วางทับซ้อนคล้ายดอกเห็ด เกิดจากการผุกร่อนตามธรรมชาติ
(14)อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อยู่ห่างจากอำเภอโขงเจียมไปทางทิศตะวันออก 25 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร บริเวณหน้าผาลักษณะเป็นกลุ่มภาพเขียนสีศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียงรายไปตามแนว

หน้าผาด้านแม่น้ำโขงรวม 4 กลุ่ม คือ ผาขาม ผาแต้ม ผาหมอนน้อยและผาหมอน แต่ละกลุ่มมีภาพรวม

กันกว่า300 ภาพ และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งด้วย
(15) น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) ห่างจากตัวอำเภอ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 132 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอด "UNSEEN THAILAND" น้ำตกแสงจันทร์มีลักษณะเป็นลำธารไหลลงสู่รอยแยกของหน้าผาหิน เป็นลำแสง และหากเป็นคืนเดือนเพ็ญ แสงจันทร์ผนวกกับสายน้ำ จะเปล่งประกายทอแสงดั่งประกายเพชรอันล้ำค่า

(16) น้ำตกสร้อยสวรรค์  อยู่ห่างจาก อำเภอโขงเจียม 30 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 2112 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำธารสองสายไหลตกจากผาสูงชันทั้งสองด้านไหลมาบรรจบกันดูคล้ายสร้อยแขวนอยู่ที่คอ มีน้ำไหลตลอดปี ความสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกช่วงฤดูฝนเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
(17) น้ำตกบ้านนาเมือง อยู่ห่าง จากน้ำตกสร้อยสวรรค์ 30 กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข 2112มีลักษณะ เป็นสายน้ำลดหลั่นลงมาตามโขดหิน มีความสูงประมาณ 25 เมตร
(18) ป่าดงนาทาม  ห่างจากตัวอำเภอ 62 กิโล-เมตร และ

ห่างจากตัวจังหวัด144 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ36 กิโลเมตร การเดินทาง โดยรถยนต์ใช้เส้นทางหมายเลข 2112 จะไปสิ้นสุดที่วัดถ้ำปาฏิหาริย์ ที่ อบต. นาโพธิ์กลางมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะไดและเสาเฉลียง ดอกไม้ป่าที่ขึ้นตามพลาญหิน ฤดูที่ควรมาเที่ยวป่าดงนาทามควรเป็นช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว

(19) วัดถ้ำปาฏิหาริย์  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ กว้าง 4 เมตร สูง 6 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแกะสลักเรียงรายกันมากมาย แสดงว่าคงเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาก่อน
 สำหรับการท่องเที่ยวที่ป่าดงนาทาม จะเป็นลักษณะการเดินชมธรรมชาติป่าไม้ ภูผาและแม่น้ำโขง โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ลานหินพลาญถ้ำโฮ ผาชนะได ซึ่งเป็นจุดรับตะวัน และใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน นอกจากนั้นก็ยังมีผากำปั่น ผาหินแตก หินโยก ถ้ำลายมือผีกองกอย โหง่นแต้ม หินเสียว ถ้ำวัวแดงภูจ้อมก้อม บ่อน้ำบุ่น (ตระหง่าย) เสาหินธรรมชาติ โบกสมบัติตัวหนังสือ เป็นต้น

 

 

 

จัดทำเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548

 

 

 

โรงแรมกรุงทอง Krung Tong Hotel ..พักผ่อนอย่างมีระดับ รองรับด้วยห้องพักมาตรฐาน พร้อมบริการประทับใจ โทร. 0-4525-4200 , 0-4524-1609 Fax 0-4524-2308

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์และเพื่อประชาชนทั่วไป)บ้านปลาดุก หมู่3 ตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 บริจาคได้ที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานีโทร 0-4525-4218, 0-4525-4360 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร 0-4526-2692-9 สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณโทร 0-2673-9940-3 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-4-11418-8 ธนาคารออมสินสาขาสาทร เลขที่ 00-0017-20-051732-5 ธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกกิโลศูนย์ เลขที่ 287-1-09806-9 จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553