คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
 

ตารางเวลาเที่ยวบินท่าอากาศยานอุบลราชธานี

Ubonrachatani Airport Flight Time Table

เที่ยวบิน
Flight

Arrival / ขาเข้า

หมายเหตุ
Remark

กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี
TG022 13.40 14.45 การบินไทย(สุวรรณภูมิ)

เที่ยวบิน
Flight

Departure / ขาออก

หมายเหตุ
Remark

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร
TG023 15.30 16.35 การบินไทย(สุวรรณภูมิ)

เที่ยวบิน
Flight

Arrival / ขาเข้า

หมายเหตุ
Remark

กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี
FD3320 07.25 08.30 แอร์เอเชีย(สุวรรณภูมิ)
FD3322 18.50 19.55 แอร์เอเชีย(สุวรรณภูมิ)

เที่ยวบิน
Flight

Departure / ขาออก

หมายเหตุ
Remark

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร
FD3321 09.00 10.10 แอร์เอเชีย(สุวรรณภูมิ)
FD3325 20.25 21.30 แอร์เอเชีย(สุวรรณภูมิ)
25 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2555

เที่ยวบิน
Flight

Arrival / ขาเข้า

หมายเหตุ
Remark

กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี
DD9310 06.05 07.10 นกแอร์(ดอนเมือง)
DD9314 11.10 12.10 นกแอร์(ดอนเมือง)
DD9316 16.20 16.50 นกแอร์(ดอนเมือง)

DD9318

19.25 19.55 นกแอร์(ดอนเมือง)
เริ่มเดินทาง 1 ส.ค. 2555 เป็นต้นไป

เที่ยวบิน
Flight

Departure / ขาออก

หมายเหตุ
Remark

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร
DD9311 07.40 08.40 นกแอร์(ดอนเมือง)
DD9315 12.45 13.45

นกแอร์(ดอนเมือง)

DD9317 16.50 17.50

นกแอร์(ดอนเมือง)

DD9319 19.55 20.55 นกแอร์(ดอนเมือง)
เริ่มเดินทาง 1 ส.ค. 2555 เป็นต้นไป

เที่ยวบิน
Flight

Arrival / ขาเข้า

หมายเหตุ
Remark

ภูเก็ต  (HKT) อุบลราชธานี  (UBP)
FD3960 09.15 11.10 แอร์เอเชีย
สัปดาห์ละ 3 วัน อังคาร - พฤหัสบดี - เสาร์

เที่ยวบิน
Flight

Departure / ขาออก

หมายเหตุ
Remark

อุบลราชธานี  (UBP)

ภูเก็ต  (HKT)
FD3961 11.50 13.35

แอร์เอเชีย

สัปดาห์ละ 3 วัน อังคาร - พฤหัสบดี - เสาร์

เที่ยวบิน
Flight

Arrival / ขาเข้า

หมายเหตุ
Remark

เฃียงใหม่  (CNX) อุบลราชธานี  (UBP)
FD3406 07.10 08.35 แอร์เอเชีย
สัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์

เที่ยวบิน
Flight

Departure / ขาออก

หมายเหตุ
Remark

อุบลราชธานี  (UBP)

เฃียงใหม่  (CNX)
FD3407 09.00 10.25

แอร์เอเชีย

สัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์
26 มีนาคม 2555 - 28 กันยายน 2555

Information / ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน. โทร. 0-4524-5612  Ex. 2152

รถประจำทางปรับอากาศ

ช่วงการเดินทาง

เที่ยว (เวลาออก - ถึง)

ราคา (บาท)

อุบลราชธานี - หัวหิน (สาย 830)

20.30 - 06.30

690

หัวหิน - อุบลราชธานี (สาย 830)

18.00 - 06.00

ช่วงการเดินทาง

เที่ยว (เวลาออก - ถึง)

ราคา (บาท)

อุบลราชธานี - ภูเก็ต (สาย 832)

09.00 - 07.00
15.00 - 13.00
 

 ภูเก็ต - อุบลราชธานี (สาย 832)

07.30 - 09.00
13.00 - 15.00
 

โดย ชินเกียรติโคราช  สาขาอุบลฯ ติดต่อหมายเลข 088-5860603

17.00 - 08.20 12.45 - 04.15
19.00 - 10.20 14.45 - 06.15
20.00 - 11.20 15.45 - 07.15
21.00 - 11.25 17.45 - 08.10

โดย บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

นครชัยแอร์

ช่วงการเดินทาง

ประเภทรถ

เที่ยว (เวลาออก - ถึง)

ราคา (บาท)
อุบลราชธานี - กรุงเทพฯกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
สาย 98

Gold Class

08.15 - 16.45 552 (524)
Gold Class 09.30 - 18.00 552 (524)
First Class 10.15 - 18.40 736 (699)
Gold Class 13.00 - 21.30 552 (524)
Gold Class 19.30 - 04.00 552 (524)
Gold Class 20.00 - 04.30 552 (524)
Gold Class 21.00 - 05.30 552 (524)
Gold Class 21.15 - 05.45 552 (524)
Gold Class 21.30 - 06.00 552 (524)
First Class 21.45 - 06.15 736 (699)
Gold Class 22.30 - 07.00 552 (524)
Gold Class 23.00 - 07.30 552 (524)
อุบลราชธานี - เชียงใหม่
เชียงใหม่
- อุบลราชธานี
สาย 587
Gold Class 12.15 - 05.45  
Silver Class 13.15 - 06.30  
Econamy Class 14.15 - 07.30  
Gold Class 16.15 - 09.45  
Gold Class** 17.15 - 08.40  
Gold Class 16.15 - 11.45  
อุบลราชธานี - ระยอง
ระยอง
- อุบลราชธานี
สาย 588
Silver Class 06.30 - 20.00  
Gold Class 06.45 - 19.20  
Econamy Class 15.30 - 04.10  
Gold Class 16.00 - 04.35  
Silver Class 16.30 - 06.00  
Econamy Class 16.45 - 05.25  
Gold Class 17.20 - 05.55  
Econamy Class 18.30 - 07.10  
Gold Class 19.00 - 07.35  
Gold Class ด่วน 19.15 - 06.15  
Gold Class 19.30 - 08.05  

- First Class = รถนอนปรับอากาศ 21 ที่นั่ง (รายละเอียด)

- Gold Class = รถนอนปรับอากาศ 32 ที่นั่ง (รายละเอียด)

- Silver Class = รถปรับอากาศชั้น 1  40 ที่นั่ง (รายละเอียด)

- Economy Class = รถปรับอากาศชั้น 2  43 ที่นั่ง (รายละเอียด)

ราคาในเครื่องหมายวงเล็บเป็นราคาสำหรับสมาชิกนครชัยแอร์
โปรดตรวจสอบเที่ยวเวลาอีกครั้ง คลิกที่นี่ | **  Motor - way / Express NCA 5208

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ (ไทย-ลาว)

ช่วงการเดินทาง

ระยะทาง (กม.)

เที่ยว (เวลาออก - ถึง)

ราคา (บาท)

อุบลราชธานี - เมืองปากเซ

138

09.30 - 12.30

200
    15.30 - 18.30

ช่วงการเดินทาง

ระยะทาง (กม.)

เที่ยว (เวลาออก - ถึง)

ราคา (กีบ)

เมืองปากเซ - อุบลราชธานี

138

08.30 - 11.30

53,000
    15.30 - 18.30

ตารางเวลารถไฟ


สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม. โทร.0-2223-7013 , 0-2223-7020
สถานีรถไฟอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ โทร . 0-4532-1004 , 0-4532-1276

อุบลราชธานี  -  กรุงเทพมหานคร

หมายเลขขบวน

ประเภทรถ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง  เวลาออก  เวลาถึง
136* เร็ว* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 07.00 18.40
146* เร็ว* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 08.45 21.00
22* ด่วนพิเศษ* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 14.50 23.15
144* เร็ว* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 15.05 03.15
142* เร็ว* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 16.50 04.25
68* ด่วน* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 18.30 05.50
140* เร็ว* อุบลราชธานี กรุงเทพฯ 19.30 07.30

กรุงเทพมหานคร  -  อุบลราชธานี

หมายเลขขบวน

ประเภทรถ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง  เวลาออก  เวลาถึง
21* ด่วนพิเศษ* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 05.45 14.20
135* เร็ว* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 06.40 18.20
145* เร็ว* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 15.20 03.35
139* เร็ว* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 18.55 06.15
67* ด่วน* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 20.30 07.25
141* เร็ว* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 22.25 10.20
143* เร็ว* กรุงเทพฯ อุบลราชธานี 23.40 11.50
* คลิกที่หมายเลขขบวนแต่ละขบวนเพื่อดูสถานที่จอด-เวลาที่ถึง  และประเภทรถเพื่อตรวจสอบราคา
ข้อมูลตารางเวลารถไฟปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 ธันวาคม 2550
 

จัดทำเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

 

 

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 29 กรกฎาคม 2555