คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 
 

  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๙ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ต้องการให้บ้านยางน้อยพัฒนาเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านทั้งในส่วนบ้านยางน้อยและในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น โดยการพัฒนาอาชีพตามแนวทฤษฎีเกษตรแบบใหม่
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อยมีพื้นที่ในการดำเนินการทั้งหมด ๔๒๔ ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ๒๑๔ ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ๒๑๐ ไร่
ผลผลิตของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ก็มีมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม,ผ้าฝ้าย ฯลฯ โดยมีวางจำหน่ายที่ร้านศิลปาชีพฯ โครงการบ้านยางน้อย

ส่วนในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ก็มีสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดความสนใจด้วยแปลงข้าวพันธ์บริสุทธิ์ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพรหายาก พืชไร่ไม้ผล เห็ด พืชอินทรีย์ ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับ Royal Silk นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากฟาร์ม นั่นก็คือข้าวกล้องปรุงเสริมภูมิต้านทาน เนื้อสุกร และเป็ดเทศ สายพันธุ์จากจีน
ในอนาคตศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ยังจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรที่ถูกต้องและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนฉันคือกำไรของแผ่นดิน

The centre has been set up since 1996 in accordance with the royal speech of Her Majesty the Queen. The intention of Her Majesty the Queen is to develop Yang-noi village to be centre of employment that can support income to villagers, in order to improve their ways of lives to be better than
before. The project can convince the villagers not to immigrate to others area. The villagers can try many new theories in agriculture to help them to live happily as sufficiency economics.
The centre has 424 rais (measurement of land equal to 1,600 square meters per 1 rai). It is separated into 2 parts. The first 214 rais for being the Centre of promoting fine artwork of the Royal Development project, and the other part, 210 rais, is used for being the model farm.
There are many products of the Centre such as; silk or cotton clothes and many mores.
In the model farm, the farm has tried many new theories, especially, blended agriculture, in which the farm has tried to mix many kinds of plant together. Moreover, the model farm has improved to be tourism spot for people to investigate, for instance, pure rice, non-toxic vegetable, rare-herb, fruits, mushroom, flowers, livestock, fishery and planting white mulberry. Besides, there is also royal product in which rather well-known awong tourists. The model farm has also produced high quality of brown rice, pork and duck.
In the future, the centre tends to improve to be one of the most effective learning centres of agriculture and also be one of the most interesting places for tourists to visit, in accordance with Her Majesty's speech...
...I do hope poor people to have works to do; my defic it is the empire's benefit...

 

 

จัดทำเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550

 

 

 

 

 

อุบลราชธานีไกด์

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 10 เมษายน 2553