คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
เอื้อเฟื้อข้อมูล
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 
 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 0-4525-4218 0-4525-4360
0-4525-4925 0-4525-5505
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี(ทำหนังสือผ่านแดน) 0-4524-5508 0-4525-5407
สำนักงาน ทททสภฉ เขต 2 0-4524-3770-1
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี 0-45311-228
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 0-4524-4875
ตำรวจท่องเที่ยว ( Tourist Police ) 0-4524-5505 0-4525-4914
1155, 1699
ตำรวจทางหลวง (Highway Police ) 0-4531-3220
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี( Provincial Police ) 0-4524-5340 0-4525-4233
0-4524-4326
สถานีขนส่ง ( Bus Terminal ) 0-4531-2773
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 0-4524-4073 0-4524-4406
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 0-4524-6332 0-4524-6333
อบต นาโพธิ์กลาง 0-4532-1284-2 0-6253-0086
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 0-2579-5734
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0-2549-7223
เขื่อนสิรินธร 0-4536-6085 0-4536-6081-3
0-2436-3271-2
ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร 0-4544-1108 0-4544-1988
ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก  0-4548-5107
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ 0-4549-1211
ด่านตรวจคนเข้าเมืองโขงเจียม 0-4535-1084
ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร 0-4544-1268 0-4544-1013
ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0-4548-5031
ด่านศุลกากรเข็มราฐ 0-4549-1180
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 0-4525-4008 0-4525-5112
ตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ 0-4532-1219 0-4532-1215
ตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร 0-4544-1153
ตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน 0-4537-1107
ตำรวจภูธรอำเภอนาจะหลวย 0-4537-9107
ตำรวจภูธรอำเภอโขงเจียม 0-4535-1023
ตำรวจภูธรอำเภอสิรินธร 0-4536-6188
ตำรวจภูธรอำเภอศรีเมืองใหม่ 0-4539-9081-2
ตำรวจภูธรอำเภอเข็มราฐ 0-4549-1175-6
ตำรวจภูธรตำบลช่องเม็ก 0-4548-5015
ตำรวจภูธรตำบลนาโพธิ์กลาง 0-4536-1444
ไปรษณีย์อุบลราชธานี 0-4526-0465-6
ไปรษณีย์ปทุมาลัย (ปณฝ) 0-4525-5103
ไปรษณีย์ถนนแจ้งสนิท (บริเวณหน้า ม ราชภัฏอุบลราชธานี) 0-4525-4935
ทศทคอร์ปอเรชั่น จำกัด 0-4524-4900-1 0-4524-4905
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 0-4524-4499 0-4526-0216-8
สำนักงานเขต ธนาคารกรุงไทยอุบลราชธานี 0-4531-3308 0-4531-4150
Call Center 1551
สนามกอล์ฟ
เขื่อนสิรินธร 0-4539-6085
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 0-4532-2009-11
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 0-4524-3090
สนามไดรฟ์กอล์ฟ (Golf driving range)
เขื่อนสิรินธร 0-4536-6085
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 0-4532-2009-11
กองพันทหารปืนใหญ่ที่6 0-4532-1833
สนามมูลน้อย (ถสรรพสิทธิ์ออกไปถเลี่ยงเมืองติดกับลำมูลน้อย) 0-4524-0768
โรงพยาบาล Hospital
โรงพยาบาล (ในตัวเมืองอุบลราชธานี)
รพ สรรพสิทธิประสงค์ (Sapphasitti Prasong) 0-4524-4973
รพ อุบลรักษ์ - ธนบุรี(Ubonrak Thonburi) 0-4526-0300-9
รพ ราชเวช (Rajavej) 0-4528-0040-1
รพ ร่มเกล้า (Rom Khao) 0-4524-4660
รพ เซ็นทรัลเมโมเรียล (Central Memorial) 0-4524-4690-1
โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
รพ วารินชำราบ (Warin Chamrab) 0-4532-1243-4
รพ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
(Sapphasitti Prasong Army)
0-4526-9533-5
รพ พิบูลมังสาหาร (Phibun Mungsahan) 0-4544-1053
รพ โขงเจียม (Khong Chiam) 0-4535-1083
รพ ศรีเมืองใหม่ (Sri Muang Mai) 0-4539-9022
รพ โพธิ์ไทร (Pho Sai) 0-4549-6000
รพ นาจะหลวย (Na Chaluay) 0-4537-9097-8
รพ น้ำยืน (Nam Yuen) 0-4537-1097-8
รพ สิรินธร (Sirindhorn) 0-4536-6149
 
 

จัดทำเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2548

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

อำนวยการโดย  นายกฤษเพชร ศรีปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553