คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
เอื้อเฟื้อข้อมูล
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 
 
บ้าน (Ban) ตำบล /อำเภอ (District) แหล่งท่องเที่ยว ติดต่อประสานงาน
วังอ้อ
Wang-Ao
ต. หัวดอน / Huadon
อ. เขื่องใน
/ KhuengNai
เที่ยวชมป่าชุมชน
สมุนไพรพื้นบ้าน
0-1877-7896
นายก อบ.ต.
ลาดสมดี
Ladsomdee
 ต.กุศกร / KudsaKorn
 อ .ตระการฯ / TrakarnPuedPhol
วิถีชีวิตชุมชนชนบท 0-4523-7036
พิกุล เจริญรอย
หนองชาติ
Nong - Chat
ต.คำเขื่อนแก้ว / KumKeanKaew
อ .สิรินธร / Sirinthorn
 ฝึกขี่ม้า, ขี่ม้าชมธรรมชาติ  ป่า ภูเขา
ถ้ำลายมือผีกองกอย
0-4524-3833
ชูชาติ วารปรีดี
ซะซอม
Cha - Chom
ต.นาโพธิ์กลาง/ NapoKlang
อ .โขงเจียม / Khong Jiam
วัดอานนท์, เสาเฉลียงหนังสือขอมหิน 0-4524-9072
0-6255-5365
แสวง แสงสุนีย์
 เวินบึก
 Wern - Bueg
ต.โขงเจียม / Khong Jiam
อ .โขงเจียม / Khong Jiam
จุดสุดท้ายแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย
 แม่น้ำสองสี
0-4524-9016
กาบ คำบุญเรือง
กุ่ม
Kum
ต.ห้วยไผ่ / Hua ypai
อ .โขงเจียม / Khong Jiam
ร่องรอยเสือ 4,000 ปี
วิวถ้ำทราย , วิวเกษตร
ริมน้ำโขง
0-9219-7569ประดิษฐ์อินราช
ตามุย
Ta - Mui
ต.ห้วยไผ่ / Hua ypai
อ .โขงเจียม / Khong Jiam
ร่องรอยเสือ 4,000 ปี
วิวถ้ำทราย , วิวเกษตร
ริมน้ำโขง
0-4524-9202
เหลาคำ ขยันการ
ท่าล้ง
Thalong
ต.ห้วยไผ่ / Hua ypai
อ .โขงเจียม / Khong Jiam
ร่องรอยเสือ 4,000 ปี
วิวถ้ำทราย , วิวเกษตร
ริมน้ำโขง
0-4524-9022
สายสมร ลครวงษ์
ร่องคันแยงน้อย
Rongkunyangnoi
ต.สำโรง / Samrong
อ .โพธิ์ไทร / Bo Sai
ภูสมุย, เสาเฉลียง
ถ้ำโลงโบราณ,
ลาดหินสวย
0-7261-6583
สุรศักดิ์ เจริญชาติ
ลาดเจริญ
Ladjareon
ต.นาแวง / Nawang
อ .เขมราฐ / Khem Raj
หาทรายสูง , คอนหมูแก่งคันแยงหินสิ่ว
แก่งพละกาย
0-1955-5469 จิตต์ อินธิแสง
สะพือใต้
Sapue-Tai
 ต.โพธิ์ศรี / Posri
อ .พิบูลฯ / Phiboon Mangsahan
แก่งสะพือ, ดอนขุมเงิน ล่องเรือชมแม่มูล,
วังสี่เหลี่ยม
0-9818-0983
ทองปน ชัยคำ
แก้ง
Kaeng
ต.แก้ง / Kaeng
อ .เดชอุดม / Dejudom
ฝายน้ำล้น, วัดป่าอริยธรรม ล่องเรือชมน้ำซอม 0-4523-4045
ก้าน ทารินทร์
ปะอาว
Pa - Ao
ต.ปะอาว / Pa - Ao
อ .เมือง / Muang
ป่าชุมชนดอนชี,ศูนย์ผลิตเครื่องเงิน,ฝายปะอาว
พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้โบราณ
0-4534-4369
0-1966-0525นายก อบต.
อภิชาติ พานเงิน
วราทิพย์โฮมสเตย์
Warathip
ต.บุ่งไหม / Boungmai
อ .วารินฯ / Warin
รับจัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ อบรมสัมมนา
0-7249-3393
0-6720-9051
 
 

จัดทำเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548

 

 

 

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

อำนวยการโดย  นายกฤษเพชร ศรีปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553