คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 

โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนวารินชำราบ
(การจัดการเรียนการสอนแกะสลักเทียนพรรษา)

สถานที่ตั้ง
 โรงเรยนวารินชำราบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (เส้นทางระหว่าง อ.วารินชำราบ – จ.ศรีสะเกษ) เว็บไซด์ www.warin.ac.th
ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นโรงเรียนระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.6 โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ 9 เป็นผู้อำนวยการสอน เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน

วารินชำราบ ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ที่เป็นสุดยอดแห่งการรังสรรค์ประติมากรรมเทียนพรรษา อันเป็นเพชรน้ำเอกของสยามประเทศ จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการแกะเทียนพรรษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา ตำแหน่งครูชำนาญการ รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนการสอน
สถานที่ทำต้นเทียน
สถานที่จัดการเรียนการสอน บริเวณหอศิลป์อุรเคนทร์ ภายในโรงเรียนวารินชำราบ ผลงานที่ภาคภูมิใจ มีนักเรียนประสพผลสำเร็จ มีความสามารถด้านการแกะเทียนพรรษา สามารถเข้าร่วมแข่งขันแกะเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปี ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อการหลายปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตัดสินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
กิจกรรมในโรงเรียนวารินชำราบ  มีดังนี้
กิจกรรม ณ หอศิลป์อุรเคนทร์ โรงเรียนวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 1 - 28 ก.ค 2550 มีดังนี้

-  การสาธิตแกะเทียนพรรษาโดยนักเรียนมัธยม
    ศึกษาปีที่ 3 - 6
สาธิตการแกะสลักผักผลไม้
สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา
สาธิตการแกะสบู่
ชมนิทรรศการและผลงานศิลปะ
จำหน่ายของที่ระลึก
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีส่วนร่วม
   และทดลองปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง
ครูผู้สอน และวิทยากร ผู้ให้ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม
 

นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา โทรศัพท์ 08-7869-9781

 
 
 

 Free Web Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553