คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
สถานที่ตั้ง
-  วัดศรีประดู่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์
ประวัติความเป็นมา
 

 

วัดศรีประดู่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 เดิมพื้นที่ของวัดในปัจจุบันเป็นป่าช้าบ้านดู่ เพราะเนื่องจากในสมัยนั้น บ้านดู่ยังเป็นพื้นที่ป่าและยังเป็นบริเวณชานเมืองของตัวเมืองอุบลฯ ภายในวัดศรีประดู่มีพระอุโบสถที่สร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องมาจากขาดปัจจัย และมีการสร้างต่อกับศาลาวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว และพระสังกัจจายน์ นอกจากนั้นแล้ว วัดศรีประดู่ยังสถานีวิทยุแห่งการเรียนรู้ศรีประดู่ เพื่ออบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนข่าวสาระน่ารู้ และด้านบันเทิง โดยมีพระสิริพัฒนวิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และปัจจุบันพระครูถิรธรรมศิริ เป็นเจ้าอาวาส

วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา

วัดศรีประดู่ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศ สลับกับวัดบูรพามาโดยตลอด ซึ่งสถานที่ทำ ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นั้น อยู่ที่บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ  ห่างจากประตูทางเข้าวัดประมาณ 100 เมตร โดยมีอาจารย์สมคิด สอนอาจ เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นช่างที่มีฝีมือ  นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนและนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด

อุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียนก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

สถานที่ทำต้นเทียน
-  บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ เลขที่ 60 ถ. สรรพสิทธิ์ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
-  โทรศัพท์ 0-4524-5771 , 0-1069-5191
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน

- บริเวณบ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สังกัด สพท. อบ. เขต 1 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ศิลปะในการตกแต่งต้นเทียน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป โดยผู้เข้าไปเรียนรู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมในวัดศรีประดู่  มีดังนี้
- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาด ก. (ขนาดใหญ่)
- เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการทำต้นเทียน
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
- การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน เครื่องมือ ในการจัดทำต้นเทียน
  ประเภทติดพิมพ์
- จำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

อาจารย์สมคิด สอนอาจ

- อาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สังกัด สพท.อบ. เขต 1 ครูภูมิปัญญาไทย
  รุ่น 3 ประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ โทรศัพท์ 0-4524-5771 , 0-1069-5191

- นายสี แสนทวีสุข มรรคทายกวัดศรีประดู่

 
 
 

 Free Web Site Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553