คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 
สถานที่ตั้ง
-  เลขที่ 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0-4532-3452
ประวัติความเป็นมา

บ้านคำปุน อยู่ภายในบริเวณอาคารแบบไทยอีสาน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่สั่งสม มานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 และบุตรชาย คือ

นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว “บ้านคำปุน” อีกด้วย
  วิถีชีวิตภายในบ้านคำปุน

บ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตการทอผ้าไหมที่มีเทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งงานถักหรืองานหัตถศิลป์ โดยนางคำปุน ศรีใส ให้โอกาสชาวบ้านผู้ที่มีความสนใจด้านการทอผ้า งานถัก มาฝึกฝนและทำงานที่บ้านคำปุนจนมีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์

ไว้ซึ่งความเป็นไทยอีสาน

  สถานที่จัดกิจกรรม
- ภายในบ้านคำปุน เลขที่ 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4532-3452 (เลยโรงพยาบาลวารินชำราบไปประมาณ 800 เมตร)
  สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ

 ภายในบ้านคำปุน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายในบ้านคำปุน ยังเป็นสถานที่ร่มรื่น อาคารสถานที่จัดได้อย่างลงตัว มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน ซึ่งนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมและกลมกลืนกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ตลอดจนยังพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมเก่าแก่รุ่นบุกเบิกเมืองอุบลราชธานี และยังมีโบราณวัตถุ อีกมากมาย ไว้คอยให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยเฉพาะห้วงวันที่ 28-30 ก.ค 2550 นี้ บ้านคำปุน ได้จัดนิทรรศการภายในบ้านคำปุน ซึ่งจัดมาทุกปี ในช่วงงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยเก็บค่าเข้าชมนิทรรศการคนละ 100 บาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนแก่เด็กผู้ขาดแคลนจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมในบ้านคำปุน
ช่วงวันที่ 28-30 ก.ค 2550 มีดังนี้ นิทรรศการผ้าทอ เพื่อภาพยนตร์เรื่อง “ นเรศวร” (อนุเคราะห์โดยเจ้ากมลา ยุคลฯ)/การจัดดอกไม้ในสวน โดย กลุ่มนักจัดดอกไม้อุบลฯ/การทอผ้าไหมเมืองอุบลราชธานีและเทคนิคเฉพาะของบ้านคำปุน/ชมตำนานผ้ากาบบัว สาธิตเครื่องมือ - อุปกรณ์ทอผ้าโบราณ/เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกผึ้ง ต้นผึ้งและปราสาทผึ้งแบบอุบล/ขับกล่อมด้วยดนตรีไทย “เบิกคุ้ม กล่อมหอ บูชาพระธาตุ” โดย ศ.เกียรติคุณ , ดร.อภิณัฎฐ์ กิติพันธ์ แห่งบ้านชีวานุภาพ และ ร.ต.ดร.สุรินทร์ สงค์ทอง ,
ผศ.เดชน์ คงอิ่ม นำคณะนักดนตรีระดับชนะเลิศหลายสมัยของไทย เพื่อเป็นวิทยาทานและบรรเลงถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสมหากุศลเข้าพรรษา / การแสดงโปงลางและหมอลำผญา/กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ และถวายข้าวทิพย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

นายมีชัย แต้สุจริยา โทรศัพท์ 0-1876-7755
นางคำปุน ศรีใส โทรศัพท์ 0-4532-3452


(ภาพกิจกรรมเยือนบ้านคำปุน)

 
 

 Hit Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 48

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี48

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 ąĮÉŅĀ¹ 2553