คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
สถานที่ตั้ง
 วัดบูรพาตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองอุบลฯ ถนนพโลรังฤทธิ์ หลังโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี
ประวัติความเป็นมา

วัดบูรพาในพื้นที่ปัจจุบัน เดิมเป็นป่าโสงเสง (ภาษาพื้นบ้าน) หมายถึงป่าโปร่ง มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ต่อมา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ซึ่งต่อมากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัดบูรพา และเป็นต้นกำเนิดสายวิปัฎนากรรมฐาน ซึ่งมีเกจิอาจารย์ดัง เช่น พระอาจารย์สีทา ชยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สิงห์ ขีนตยาคโม และ

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา

วัดบูรพาได้ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับชุมชนเพื่อทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และเกือบทุกปี ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์วัดบูรพา มักจะได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนเลิศอันดับ 1 โดยตลอด โดยมีนายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา เป็นผู้กำกับ ดูแล และมีช่างฝีมือระดับอาจารย์  เช่น พระอู๊ด นายจันทร์ และนายธวัช นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกัน

สถานที่ทำต้นเทียน  ภายในวัดบูรพา
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน

วัดบูรพาเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า 200 ปี ดังนั้นวัดนี้จึงมีโบราณสถานที่ล้ำค่า คือ สิม ซึ่งสร้างด้วยดินเหนียว ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานแล้ว และมีหอไตรบกคู่ (สร้างอยู่บนดิน) ไว้เก็บเอกสารเกี่ยวกับธรรมะต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังสงบร่มรื่น อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

กิจกรรมในวัดบูรพา  มีดังนี้
- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ โดยชุมชนชาวบ้าน
- เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการทำต้นเทียน
- การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดบูรพา
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
- การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน เครื่องมือ ในการจัดทำต้นเทียน
- จำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา โทรศัพท์ 0-1967-0743

 
 
 

 Free Web Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553