เส้ นทางท่องเที่ยวแนะนำ Tourist Route

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ
ผู้ดูแลและสร้างสรรค์
สนับสนุน Host  และ Domain
 
   

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งปราชญ์ทางพุทธศาสนา เป็นถิ่นกำเนิดของพระอาจารย์สายวิปัสสนา อาทิ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล  พระอาจารย์

 

มั่น ภูริทตฺโต และ กล่าวกันว่าอุบลราชธานี เป็นต้นรากแห่งการขยายพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามให้แพร่หลายในทุกหัวเมืองในภาคอีสาน เดิมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดเฉพาะตามคุ้มวัดต่างๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๔๔ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลฯในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟที่เคยปฏิบัติกันมาเนื่องจากเกรงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ แล้วให้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแทน จนกลายเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อมา โดยชาวบ้านแต่ละคุ้มวัดจะตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามแล้วนำมารวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อประกวดแข่งขันกัน

 

    Ubon Ratchathani, land of the Buddhist philosopher, is the birthplace of two famous teachers of Buddhist meditation, namely Phra Ajarn Sao Kanotseelo and Phra Ajarn Mun Pooritatdoh. They say that Ubon Ratchathani is centre of the dissemination of Buddhism, and development of temples in the northeast of Thailand. At first, the traditional Candle Festival in Ubon Ratchathani was related only to

 
 

จากนั้นได้พัฒนามาสู่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานราชการ พ่อค้า ห้างร้านเอกชน ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคน
       ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมางานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นงานประเพณีระดับชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ออกสู่ตลาดท่องเที่ยวนานาชาติอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา (Amazing Thailand 2541)
          เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานมาเป็นเทียนนำชัย ขบวนแห่แล้วจึงนำไปถวายอารามหลวง ในจังหวัดอุบลราชธานี หมุนเวียนเป็นประจำทุกปีสืบมาจนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งในปี     พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้จะได้มีการถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง
      งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ยังมีความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาคือมีการอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารคจากท่าน้ำวัดหลวง ไปยังท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร พร้อมขบวนเรือแห่เทียนโบราณของชาวบ้านริมน้ำ กว่า ๓๕ ลำ เพื่ออัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทำพิธีบวงสรวงสมโภช ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จึงถือได้ว่างานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเทียวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้

 

specific temples until 2444 B.E. when Prince Sappasittiprasong, the governor of Ubon Ratchathani during the reign of King Rama 5, decided to call a halt to the Rocket Festival that had been taking place because of the fear of accidents. He called for a Candle Parade to take its place, and this tradition still continues up to this day. Villagers within the locality of each temple decorated a candle making it extremely beautiful, and then took the candle to Tung Sri Muang Park where they competed for prizes. This tradition has been further developed and now receives support from government agencies, local traders, private shops, and all of the people of Ubon Ratchathani.
       2520 B.E. was the first year that the Ubon Ratchathani Candle

 
 


 

Festival received the support of the Tourism Authority of Thailand. It became a national festival and, with further support, eventually became an internationally-renowned festival with the ‘Amazing Thailand’ programme that began in 2541 B.E.
       Since 2522 B.E. the King has been pleased that the main candle in the procession has been presented to a major temple in Ubon Ratchathani province, and this still happens to this day. This year, 2551 B.E., the candle will be presented to Wat Suphatanaram worawihan, a temple that was built by the King.
      This year’s Candle Festival will have some differences to festivals in the past in that the main candle will travel on water from Wat Luang to Wat Suphatanaramworawihan together with a procession of more than twenty-five boats, also carrying candles, belonging to those living on the banks of the river. This will be followed by a ceremony at the pavilion in Tung Sri Muang Park. So, we can say with all certainty that this year’s Ubon Ratchathani Candle Festival will be another proud moment for the people of Ubon Ratchathani who have come together yet again in order to impress both Thai and foreign tourists who come to visit Ubon Ratchathani at this time.

 
 

 

 

 
 
 
 

 

อุบลราชธานีไกด์ | www.ubonguide.org

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต  เว็บมาสเตอร์ บ้านออนซอน

 

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 10 สิงหาคม 2551