เส้ นทางท่องเที่ยวแนะนำ Tourist Route

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ
ผู้ดูแลและสร้างสรรค์
สนับสนุน Host  และ Domain
 

ลำดับที่
No.
อำเภอ
District
พื้นที่
(ตร.กม.)
Area
(Km2)
จำนวนตำบล
No. of
Sub
Disrict
จำนวน
อบต.
No. of
SAO
จำนวน
หมู่บ้าน
No. of
Village
จำนวน
เทศบาล
No. of
Local
Goverment
ระยะทาง
จากจังหวัด
Distance
(km)
1  เมืองอุบลราชธานี Muang Ubonratchathani 406.39 11 10 155 3  
2  วารินชำราบ Warinchamrap 584.00 15 4 192 3 5
3  เดชอุดม Dej Udom 1,416.00 16 15 243 4 45
4  พิบูลมังสาหาร PhiboonMangsahan 1,277.95 13 13 180 2 45
5  เขมราฐ Khammarat 522.16 9 9 123 1 104
6  เขื่องใน Khuang Nai 772.82 18 18 182 1 38
7  ตระการพืชผล Trakan Putphon 1,306.00 23 22 234 1  
8  ม่วงสามสิบ Muang Samsib 917.54 14 14 158 1 34
9  น้ำยืน Nam Yuen 845.50 7 7 101 1 110
10  บุณฑริก Buntharik 1,402.00 8 8 126 1 92
11  ศรีเมืองใหม่ Srimuangmai 1,310.00 11 11 121 1 83
12  โขงเจียม Khong Jiam 901.80 5 5 52 1 85
13  กุดข้าวปุ้น Kud Khaopun 320.00 5 5 75 1 78
14  นาจะหลวย Najalouy 632.00 6 6 78 1 122
15  ตาลสุม Tansum 505.11 6 6 59 1 32
16  โพธิ์ไทร Phosai 301.00 5 5 71 1 99
17  สำโรง Samrong 416.00 9 9 108   28
18  สิรินธร Sirindhorn 370.01 6 5 76 2 75
19  ดอนมดแดง Donmoddang 235.00 4 4 47   35
20  ทุ่งศรีอุดม Thungsi Udom 307.00 5 5 52   75
21  นาเยีย Nayia 229.00 3 3 35 1 40
22  นาตาล Natan 194.84 4 4 64   103
23  เหล่าเสือโก๊ก LaoSuakok 284.00 4 4 55   23
24  สว่างวีระวงศ์ Sawangweerawong 270.00 4 4 57   29
25  น้ำขุ่น Namkhun 386.50 4 4 55   90
 

1,6112.61

216 211 2699 27  
 
 
 

 

อุบลราชธานีไกด์ | www.ubonguide.org

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต  เว็บมาสเตอร์ บ้านออนซอน

 

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 10 สิงหาคม 2551